Useille henkilöstöryhmille

Palvelutuotteemme soveltuu useille tuotantolaitosten parissa työskenteleville henkilöille. Tarkoituksena on saattaa teollisuudessa käytettyjen komponenttien ajantasalla oleva tieto kunnossapidon, oston sekä suunnittelun parissa toimiville henkilöille.